Latawiec

Ekologia
powrót do:
Ekologia


UDZIAŁ W PROGRAMIE

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE  NATURY”

 

          Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem jest udział naszego przedszkola w programie „ KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”. Otrzymanie tego zaszczytnego tytułu wiąże się z realizacją szeregu działań z zakresu ekologii umożliwiających osiągnięcie odpowiedniej liczby punktów i mobilizuje nas do przeprowadzania różnych działań związanych z ekologią. Między innymi dzięki tym działaniom nasze przedszkole postrzegane jest w środowisku lokalnym jako ekologiczne.

         W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole po raz piąty przystąpiło do programu „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”, który jest wspólną inicjatywą Fundacji Nasza Ziemia oraz firmy Tymbark– producenta soków KUBUŚ.  

           Głównym celem tego programu jest edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii oraz popularyzacja zasad ochrony środowiska naturalnego.

           Program obejmował swym zasięgiem wszystkie dzieci naszego przedszkola oraz pośrednio ich rodziców.

    Nasze przedszkole przez kolejne cztery lata otrzymywało zaszczytny tytuł  „ KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” potwierdzone CERTYFIKATEMI.

         Realizacja działań związanych z programem pozwoliło na osiągnięcie zaplanowanych celów wychowawczo- dydaktycznych z zakresu ekologii. Okres ten obfitował w szereg imprez przedszkolno- środowiskowych, ciekawych zajęć o tematyce proekologicznej, konkursów i wycieczek.

          Dzięki akcji, dzieci i przedszkole otrzymało ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na podstawie otrzymanych materiałów zrealizowaliśmy scenariusze zajęć oraz wiele wybranych działań, by zadbać o otaczające nas środowisko.

Dzieci prowadziły patrole ekologiczne, brały udział w zajęciach i konkursach, brały udział w specjalnych dniach poświęconych przyrodzie.

          Dzięki programowi dzieci razem z Kubusiem poznają piękną naturę i uczą się, jak dbać o przyrodę. Uczą się szacunku do otaczającego świata.

 Aby utrwalać dobre ekologiczne nawyki również w domu, przekazywaliśmy rodzicom praktyczne wskazówki jak w codziennym życiu dbać o środowisko, a przy tym zaoszczędzić wodę, czy energię. Mamy nadzieję, że rodzice wraz z dziećmi skorzystali z naszych dobrych rad.

           Na zakończenie każdej z edycji programu, wśród rodziców przeprowadzaliśmy ANKIETĘ EKOLOGICZNĄ- Czy żyjesz ekologicznie?

Miała ona na celu zwrócenie uwagi rodziców na zagadnienia ekologiczne i zachęcała do dalszego włączenia się w działania zmierzające do ochrony natury. Ponadto była jedną z form ewaluacji realizowanego programu w danym roku szkolnym.

 


logo kubusiowi przyjaciele natury

EKOLOGIA