Latawiec

Ekologia
powrót do:
Ekologia


              KÓŁKO EKOLOGICZNE


           W naszym przedszkolu działa kółko ekologiczne.

 Zajęcia prowadzi mgr Barbara Chmiel- Galoch.

 W zajęciach kółka ekologicznego bierze

udział 17 dzieci w wieku 4,5,6- letnich.

           Praca kółka ekologicznego prowadzona jest

 w oparciu o autorski program mgr Barbara Chmiel- Galoch

 ” Nasze przedszkole blisko natury”.

           Głównym celem tego programu jest

 stworzenie sytuacji i możliwości sprzyjających

poznaniu przyrody i ukierunkowania wiadomości dzieci

 na wartości ekologiczne.

Praca w oparciu o ten program

pozwala na kształtowania postaw proekologicznych

wychowanków naszego przedszkola, czyli:

  • Rozwoju zainteresowań dzieci światem przyrody i nie tylko
  • Uczy prawidłowego obserwowania przyrody,

             zjawisk w niej występujących, zmian zachodzących

             wraz ze zmianami pór roku.

  • Rozwija umiejętność szukania podobieństw,

            różnic, zależności w świecie zwierząt,

             roślin w przyrodzie nieożywionej.

  • Przez kontakt z przyrodą zrodziła się miłość

           do przyrody zwłaszcza do naszego regionu

  • Kształtowanie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze
  • Kształtowanie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin
  • Pozwoliła na poznanie różnych roślin i sposobu ich pielęgnacji
  • Rozwija procesy poznawcze takie jak: wyobraźnia, pamięć,

             uwaga, myślenie, zapamiętywanie

  • Uczy opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt
  • Kształtowania u dzieci poczucie troski

               i odpowiedzialności za naszą planetę

 

            Nauczycielka w trakcie zajęć stara się zrealizować zamierzone cele,

  dlatego zastosuje różnorodne metody pracy angażujące

  wszystkie sfery poznawcze dziecka.

             Usystematyzowała również wiadomości dzieci dotyczące

 przyrody oraz wzbogaciła   ich wiedzę o nowe pojęcia takie jak :

ekosystem, przyroda żywa i nieożywiona.

Ukazała  zależności pomiędzy składnikami natury

 Dzięki temu dzieci potrafią wyliczyć zanieczyszczenia

 i czynniki negatywnie wpływające na naturę

 i określić skutki zanieczyszczenia i degradacji   natury

 zajęcia-kólko ekologiczne1              zajęcia-kólko ekolog2         


EKOLOGIA