Latawiec

Ekologia
powrót do:
Ekologia


UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM

 PROGRAMIE ZDROWOTNYM AKADEMII AQUAFRESH

 

         Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

        Program realizowany był również w tym roku szkolnym we wszystkich grupach wiekowych poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach,  które w bardzo ciekawy sposób uczyły dzieci jak dbać o ząbki. Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

      Poprzez realizację zadań przyczyniliśmy się do poprawy dużego problemu społecznego, jakim jest stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym.

     Realizacja programu w naszym przedszkolu obejmowała:

  • Prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych
  • Rozdanie ulotek i materiałów edukacyjnych dzieciom i ich rodzicom
  • Nauka prawidłowego mycia zębów
  • Systematyczne mycie zębów w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych
  • Spotkanie z pielęgniarką- prelekcja multimedialna dotycząca higieny jamy ustnej

            i profilaktyki stomatologicznej

  • Przeprowadzenie podsumowującej ankiety wśród rodziców i nauczycieli

 

EKOLOGIA