Latawiec

Rys historyczny


 

 

         Przy Szkole Podstawowej w Miedźnej od listopada 1974 roku istniało jednooddziałowe przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Miedźnej i Grzawy.

 

          W roku 1975 do użytku oddany został budynek w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 101. W nim po dzień dzisiejszy istnieje dwuoddziałowe przedszkole .

 

          Budynek ten składa się z dwóch sal zajęć z łazienkami, dużego holu, szatni, kuchni z zapleczem, pokoju intendentki oraz kancelarii dyrektorskiej . Z poszczególnych sal można wyjść na obszerny taras, a także do pięknego ogrodu przedszkolnego wyposażonego w kolorowy sprzęt ogrodowy .

 

            W ciągu 25 lat istnienia, placówką kierowały kolejno : p. Teresa Kosek, p. Alicja Badetko, p. Kafka, p. Teresa Kosek, p. Bożena Morkisz, p. Lidia Lazar i obecnie, ponownie, p. Bożena Morkisz .

 

             Opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawowali: p. Anna Brańczyk, p. Barbara Dudek, p. Natasza Łączny, p. Bożena Morkisz, p. Michalski, p. Joanna Kowalska, p. Danuta Małek, p. Jolanta Gwóźdź, p. Urszula Wojciech, p. Barbara Chmiel-Galoch, p. Marta Zynek, p. Aneta Wojtala, p. Ewa Brańczyk

 

             Zapleczem gospodarczym natomiast w minionych latach zajmowały się: p. Krystyna Beberok, p. Krystyna Sajdok, p. Krystyna Szafron, p. Bernadeta Klekot, p. Józefa Koczor, p. Kazimiera Lasek, p. Gertruda Lukasek, p. Joanna Sosna .

 

            Od roku 1987 personel pracował w  składzie:

p. dyrektor

            Bożena Morkisz

nauczycielki:

 • p. Barbara Chmiel-Gadoch
 • p. Urszula Wojciech

personel:

 • p. Zofia Bojdys
 • p. Czesława Tan
 • p.Gertruda Lukasek
 • p. Zofia Adamska 
 • p. Teresa Otremba

 

        W roku szkolnym 2005/ 2009 w nszym przedszkolu został utworzony trzeci oddział. Zaadaptowano pomieszczenia mieszkalne istniejące przy przedszkolu.

          W roku szkolnym 2009/2010 dołączyła do nas p. Ewa Brańczyk,która od lipca 2010 jest nauczycielem kontraktowym i nadal pracuje w naszym przedszkolu.

          Należy również zaznaczyć, iż przez 25 lat z przedszkolem związane są panie kucharki : Zofia Bojdys i Gertruda Lukasek, która w 1998 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę.

         

          W październiku 2011 roku pani Bojdys Zofia -kucharka uroczyscie obchodzila swoje 50 lecie pracy zawodowej.

          W marcu 2012 pani Bojdys Zofia odeszła z przedszkola na zasłużoną emeryturę. Nową kucharka naszego przedszkola została pani Bernadeta Stalmach.

     

   Od roku szkolnego 2012/ 2013 personel pracuje w składzie:


dyrektor

 •    p. mgr Bożena Morkisz


nauczycielki:

 • p. mgr Barbara Chmiel-Gadoch
 • p. mgr Urszula Wojciech
 • p. Ewa Brańczyk

 

personel:

 • p. Czesława Tan- intendent
 • p. Zofia Adamska- pomoc do dzieci / woźna oddziałowa
 • p.Agnieszka Kostka- woźna oddziałowa
 • p.Bernadeta Stalmach- kucharka
 • p.Jadwiga Lisek- pomoc w kuchni / woźna oddziałowa
 • p. Bronisław Szymik- konserwator

 

 

 

NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

             3 marca 2014roku uruchomiony został Punkt Przedszkolny Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej. Punkt Przedszkolny mieści się przy ul. Szkolnej 23. Do przedszkola uczęszcza 18 dzieci. Powstanie nowych miejsc przedszkolnych stało się możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. 

 

 

KRONIKA PRZEDSZKOLNA

 

ROK SZKOLNY 2010/2011   cz.1

ROK SZKOLNY 2010/2011    cz.2

 

 

ROK SZKOLNY 2011/ 2012  cz.1

ROK SZKOLNY 2011/2012   cz.2

 

ROK SZKOLNY 2012/ 2013   cz.1

ROK SZKOLNY 2012/2013    cz.2

 

ROK SZKOLNY 2013/ 2014   cz.1

ROK SZKOLNY 2013/2014    cz.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGIA