Latawiec

Witamy
powrót do:
Strona główna


napis miłego dnia2

 

 

 

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Punkt przedszkolny od 7.00 do 15.00

RAMOWY    ROZKŁAD    DNIA

W   PRZEDSZKOLU

W   ROKU   SZKOLNYM   2017/ 2018

 

                Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

              Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

                Realizacja podstawy programowej – w godzinach 8.00 – 13.00


6.30-8.00

           Schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące;

8.00-8.30-              1 godzina  realizacji podstawy programowej 

           Rozchodzenie się dzieci do poszczególnych grup. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne Praca stymulacyjno wyrównawcza, indywidualna i grupowa.

8.30 – 9.00        

           Przygotowanie do śniadania-wykonywanie czynności  wynikających z pełnionego dyżuru, ćwiczenia poranne, czynności sanitarno-higieniczne-  kształtowanie właściwych  nawyków higienicznych  kulturalnych

9.00-9.30             2 ,3-godzina  realizacji podstawy programowej 

           Śniadanie-realizacja zadań programowych w tym zakresie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Praca dyżurnych-wykonywanie czynności  wynikających z pełnionego dyżuru, zabiegi higieniczne, mycie zębów, przygotowanie do zajęć

9.30-10.30-          

          Zajęcia dydaktyczne z dominacją działalności umysłowej. „Odkrywamy, przeżywamy”- zajęcia programowe. Wielozmysłowe poznanie świata w ramach 15 obszarów podstawy programowej. Przerwa między zajęciami- czynności sanitarno-higieniczne, zabawa ruchowa

10.30-11.30                4 godzina  realizacji podstawy programowej 

       Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu: zajęcia sportowe, gimnastyka, spacery wycieczki, obserwacja przyrody, prace gospodarczo porządkowe w ogrodzie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie i poza terenem przedszkola oraz w budynku. Zabawa ruchowa w ogrodzie. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych przeprowadzone w sali przy niesprzyjającej pogodzie 

11.30-12.00 

       Przygotowanie do obiadu- wykonywanie czynności  wynikających z pełnionego dyżuru. Czynności sanitarno-higieniczne-  kształtowanie właściwych  nawyków higienicznych  kulturalnych

12.00-12.30 -       5godzina realizacji podstawy programowej

        Obiad - Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku . Realizacja zadań programowych w tym zakresie- kulturalne zachowanie się przy stole. Praca dyżurnych-wykonywanie czynności  wynikających z pełnionego dyżuru

 12.30-13.00

     Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i oczekującym pomocy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności,zajęcia kółek zainteresowań: regionalny, plastyczno-ekologiczny, aerobik.

13.00-14.00

               „W świecie bajek i baśni”- słuchanie literatury dziecięce. Czas odpoczynku i wyciszenia dla dzieci - relaksacja. Zabawy o charakterze relaksowym . Zajęcia i zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Zajęcia dodatkowe- np; religia, wyjazdyb na basen, rytmika, inne

14.00-14.10

            Czynności porządkowo - higieniczne, mycie rąk. Przygotowanie do podwieczorku

14.10-14.30

        Podwieczorek

14.30-16.00

         Zabawy według zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności i kompensacje, wspierające indywidualny rozwój, uzdolnienia dzieci. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (lub czytanych fragmentów książek). Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne,plastyczno - techniczne, tematyczne ,zajęcia w małych zespołach; pobyt na świeżympowietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym . Rozchodzenie się dzieci do domu. 

 

 

 


linia

EKOLOGIA